Denmark Sweden Norway

Infusionspumper

IMG_8954

Crono SuperPID

Vår mest använda infusionspump för subkutan läkemedelstillförsel. Denna Crono pump är speciellt framtagen för infusion av gammaglobulin, men är så flexibelt och enkelt att den också kan användas för andra […]

Læs mere om Crono SuperPID
Crono-S-PID-30

Crono S-PID30

Vår vanligaste infusionspumpa för subkutan tillförsel av läkemedel. Denna Crono pump är speciellt framtagen för infusion av gammaglobulin, men är så flexibel och enkel att den också kan användas för andra […]

Læs mere om Crono S-PID30
Crono-S-PID-50

Crono S-PID50

Vår vanligaste infusionspumpa för subkutan tillförsel av läkemedel. Denna Crono pump är speciellt framtagen för att gammaglobulin men är så flexibel och enkel att den också kan användas för andra […]

Læs mere om Crono S-PID50
Crono S-PID 100 front

Crono S-PID100

Crono S – PID 100 : Pumpen använder ett speciellt sprut 100ml. Lanseras 2015

Læs mere om Crono S-PID100
Crono-PAR

Crono PAR 20

Infusionspump som är speciellt framtagen för apomorfin och behandling av Parkinsons sjukdom. Denna bärbara infusionspump med hjälp 20ml  sprutor som är avsedda för engångsbruk. Den reducerade storlek och låga vikt […]

Læs mere om Crono PAR 20
Crono-PAR-30

Crono PAR 30

Infusionspump som är speciellt framtagen för apomorfin och behandling av Parkinsons sjukdom. Denna bärbara infusionspump med hjälp 20ml sprutor som är avsedda för engångsbruk. Den reducerade storlek och låga vikt […]

Læs mere om Crono PAR 30
Crono-SC-

Crono SC

Crono SC är en ny  innovativ PCA pump, som har mottagits mycket väl av både patienter, hälso- och sjukvårdspersonal på grund av dess tekniska egenskaper och liten storlek. Crono SC är […]

Læs mere om Crono SC
Crono-SC-50

Crono 50 SC

Crono 50 SC är en ny  innovativ PCA pump, som har mottagits mycket väl av både patienter, hälso- och sjukvårdspersonal på grund av dess tekniska egenskaper och liten storlek. Crono 50 […]

Læs mere om Crono 50 SC